Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Filmy prezentacyjne

Wiecej
  • Opryskiwacze ULV – ręczne, taczkowe oraz podwieszane
  • Montaż opryskiwacza taczkowego MANKAR TWO / ONE
  • Opryskiwacze ręczne
  • Montaż opryskiwacza MANKAR HQ 45

Modele opryskiwaczy

How to Modify a Paper


There are numerous different essay formats. The trial article should have the ability to reveal great standard syntax. Planning an article is actually simple and can actually be accomplished by utilizing some form of structured structure. Recommendations on this particular design usage is found within the APA format section. It really isn’t the sole format for composing an article, undoubtedly, however it’s a useful design for you to genuinely bear in thoughts, especially as you start to develop your composition abilities. There’s a simple structure that this type of essay should follow. Obviously, 1 option to swiftly understand what precisely is demanded for the fashion of article you really...

Opryskiwacze ręczne


MANKAR ® Carry – ręczne urządzenia dla maksymalnej wszechstronności Przenośne modele MANKAR® są dostosowane do wykorzystania w obszarach o dużej gęstości upraw, obszarach gdzie rośliny nie są sadzone w równych rzędach oraz wszelkich innych obszarach, w których, ze względu na właściwości powierzchni, wymagana jest duża wszechstronność. Dozowanie odbywa się poprzez ręczne dostosowanie zaworu dozującego, w zależności od nanoszonego herbicydu. Pod wpływem działania siły grawitacyjnej, herbicyd jest kierowany ze zbiornika do dyszy, poprzez zawór. Dysza jest uruchamiana przez naciśnięcie spustu, co daje możliwość nanoszenia preparatu jedynie w wybrane miejsca. W celu uzyskania równomiernej ilości aplikowanego środka przypadającego na jednostkę powierzchni (np. l/ha), przy dostosowaniu zaworu należy wziąć pod uwagę zakładaną prędkość...

Opryskiwacze taczkowe


Opryskiwacze z grupy MANKAR®-Roll są urządzeniami taczkowymi, pchanymi ręcznie, dzięki czemu są one bardzo dobrze dostosowane do aplikacji na dużych obszarach uprawy rzędowej jak również w otoczeniu dróg oraz placów o utwardzanej nawierzchni. Dzięki bardzo niskiej wadze urządzenia, wynoszącej od 12.5 do 22.5 kg (włączając herbicyd, w zależności od rozmiaru osłony dyszy rozpylającej oraz napędu pompy), opryskiwanie nachylonej powierzchni nie stanowi problemu. Dostępne szerokości oprysku wynoszą od 30 do 110 cm. W zależności od rodzaju osłony dyszy rozpylającej, szerokości oprysku mogą być stałe, regulowane ręcznie w określonym zakresie lub dostosowywane automatycznie przy kontakcie z przeszkodami. Istnieją dwie istotne cechy – pomijając różnice w osłonach dysz rozpylających – odróżniające modele od siebie:...

Opryskiwacze podwieszane


MANKAR ®-Drive  – Urządzenia zawieszane do zastosowania na  dużych powierzchniach. Urządzenia zawieszane lub zaczepiane są dostosowane do opryskiwania dużych powierzchni, takich jak sady oraz winnice, a także do obszarów uprawy rzędowej oraz zieleni  miejskiej. Istotne cechy odróżniające modele od siebie to:  Szerokość oraz układ osłon dysz rozpylających: Osłony dysz rozpylających, włączając ich ilość, układ oraz szerokość oprysku, są dostosowane do obszaru aplikacji, na przykład do opryskiwania wąskiego pasa wzdłuż rzędów lub całkowitego pokrycia szerokich ścieżek. Dozowanie herbicydu
: Dozowanie odbywa się przy zastosowaniu pompy napędzanej kołem jezdnym lub pompy napędzanej elektrycznie. Możliwości zawieszania lub zaczepiania: Dostępne są modele zawieszane z przodu lub z tyłu, zawieszane wyłącznie z przodu lub wyłącznie...