Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Ręczne

MANKAR ® Carry – ręczne urządzenia dla maksymalnej wszechstronności
Przenośne modele MANKAR® są dostosowane do wykorzystania w obszarach o dużej gęstości upraw, obszarach gdzie rośliny nie są sadzone w równych rzędach oraz wszelkich innych obszarach, w których, ze względu na właściwości powierzchni, wymagana jest duża wszechstronność.

Dozowanie odbywa się poprzez ręczne dostosowanie zaworu dozującego, w zależności od nanoszonego herbicydu. Pod wpływem działania siły grawitacyjnej, herbicyd jest kierowany ze zbiornika do dyszy, poprzez zawór. Dysza jest uruchamiana przez naciśnięcie spustu, co daje możliwość nanoszenia preparatu jedynie w wybrane miejsca. W celu uzyskania równomiernej ilości aplikowanego środka przypadającego na jednostkę powierzchni (np. l/ha), przy dostosowaniu zaworu należy wziąć pod uwagę zakładaną prędkość poruszania się oraz należy ją utrzymać na jak najbardziej stałym poziomie.

Dostępne szerokości oprysku wynoszą od 10 do 50 cm. W niektórych urządzeniach, szerokość oprysku może być regulowana bezstopniowo przez obracanie osłony dyszy rozpylającej.

Szczególne zalety
• Bardzo lekka konstrukcja oraz, tym samym, małe obciążenie dla pleców
• Łatwość transportu
• Dobre wyważenie urządzenia
• Zminimalizowane zagrożenie dla znajdujących się w pobliżu roślin uprawnych, np. rosnących na grządkach
• Szerokość oprysku  MANKAR HQ 45 i MANKAR HQ 30 może być regulowana bezstopniowo poprzez obracanie osłony dyszy rozpylającej
• Jedno doładowanie akumulatora zapewnia działanie urządzenia przez około 8 godzin, co wystarcza nawet podczas długiego dnia pracy.