Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Dysza rotacyjna

 

Opatentowana przez firmę MANTIS dusza rotacyjna. Wszystkie opryskiwacze MANKAR  są stworzone w oparciu o technologię ULV. Skrót ULV (ang. Ultra Low Volume), czyli „Ultra Niska Objętość” oznacza opryskiwanie z „bardzo małym wydatkiem preparatu”. Jest to dalszy etap rozwoju tak zwanej technologii CDA (ang. Controlled Droplet Application”) – „Oprysku Kroplą Kontrolowana”, w której , w porównaniu do tradycyjnych metod opryskiwania, mogą być wytwarzane mniejsze krople preparatu o jednakowej wielkości. Wielkość kropli ( lub wąskie widno wielkości ) jest tym samym dostosowana do obszaru aplikacji preparatu. Główny element wszystkich opryskiwaczy MANKAR z systemem ULV stanowi segmentowa dysza obrotowa.

Określona ilość środka chemicznego jest doprowadzana za pomocą pompy lub zaworu dozującego do segmentowej dyszy obrotowej, która wytwarza krople o bardzo wąskim widmie wielkość ( ok. 35-45 mikronów ). Dysza obrotowa nie rozpyla preparatu we wszystkich kierunkach, lecz wyłącznie pionowo w dół w obrębie segmentu o odpowiedniej szerokości. Nadwyżka środka chemicznego rozpylanego poza tym segmentem jest kierowana z powrotem do tarczy obrotowej, eliminując straty oraz nadmierny oprysk.

Dzięki zastosowaniu tej dyszy, herbicydy mogą być nanoszone w postaci nierozcieńczonej. Krople są rozpylane bez ciśnienia, pionowo w dół, dzięki czemu mogą być aplikowane w dokładnie określone miejsce. Osłona dyszy rozpylającej zabezpiecza przed dodatkowym znoszeniem cieczy spowodowanym przez wiatr. Szerokość oprysku jest regulowana bezstopniowo i może wynosić od 10 do 55 cm. Dzięki temu, można uzyskać dokładną wymaganą dla danego obszaru szerokość, poprzez wyposażenie opryskiwacza w jedną lub większą ilość dodatkowych dysz.