Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Dozowanie

Oprysk za pomocą zaworu dozującego

Przenośne modele (MANKAR®-Carry)nie mają typowej pompy. Dozowanie odbywa się poprzez ręczne dostosowanie zaworu dozującego, w zależności od nanoszonego herbicydu. Pod wpływem działania siły grawitacji herbicyd jest kierowany ze zbiornika do dyszy, poprzez zawór. Dysza jest uruchamiana poprzez naciśnięcie spustu, co daje możliwość nanoszenia preparatu również selektywne- jedynie w wybrane miejsce.

W celu uzyskania równomiernej ilości aplikowanego środka przypadającego na jednostkę powierzchni (np. l/ha), przy dostosowaniu zaworu należy wziąć pod uwagę zakładaną prędkość poruszania się oraz należy ją utrzymać na najbardziej stałym poziomie.

Dozowanie przy zastosowaniu pompy napędzanej kołem opryskiwacza

W modelach MANKAR TWO FLEX oraz MANKAR ONE FLEX dozowanie odbywa się za pomocą pompy, która jest napędzana kołem jezdnym opryskiwacza. Ilość dozowanego środka jest zależna od przebytego dystansu („path-dependet” – zależne od drogi) nie natomiast od szybkości poruszania się. Z każdym obrotem koła uwalniana jest określona ilość herbicydu. W ten sposób, wydatek środka może być bardzo precyzyjnie określony  z przeliczeniem ilości środka na jednostkę powierzchni ( litr na hektar)

Rezultat: optymalnie naniesiona substancji aktywnej na opryskiwaną powierzchnię.

Ta metoda dozowanie jest stosowana przede wszystkim na dużych obszarach uprawnych z odstępem między rzędami od 30 do 110 cm. Dozowanie zależne od drogi będzie miało zastosowanie również w przypadku bardzo długich dróg lub większych obszarów o utwardzonej nawierzchni – jeżeli powierzchnia jest porośnięta przez chwasty w miarę równomiernie.